При затруднения в попълването на регистрационната форма, моля да ни изпратите копие от попълнена гаранционна карта заедно с копие от доказателство за покупка (касов бон или друг финансов документ, удостоверяващ датата на покупка на уреда) на адрес: Уърлпул България ЕООД, бул. Драган Цанков 36, бл. Б, офис 412, София 1113.

Крайният срок за регистрация е 30 дни от датата на покупка на уреда (при изпращане на копия от документите по пощата, важи датата на пощенското клеймо).0000202905