Регистрация

За потвърждаване на качеството на нашите уреди, ние въведохме нова ексклузивна услуга. Уърлпул България ЕООД предоставя допълнителни години гаранция на всички свои продукти, публикувани на сайта, за които е обявена промоция за допълнителна гаранция за съответния период. 

За уреди с марка Whirlpool получавате 4 години допълнителна гаранция или общо 6 години гаранция.

За уреди с марките Hotpoint и Indesit получавате 2 години допълнителна гаранция или общо 5 години за Hotpoint уреди и 4 години за Indesit уреди.

За да получите допълнителната гаранция напълно безплатно, трябва да регистрирате вашия продукт, моля кликнете върху "регистрация".

Важно: удължената гаранция на уреда важи при наличие на оригинална гаранционна карта, която изглежда по съответния начин за всяка от марките: Whirlpool | Hotpoint | Indesit.

Пожелаваме ви години безгрижна работа на вашия уред!

 



0000146413